• Ján Žabka
      • Ján Žabka

      • Ján Žabka učil do júna 2022 matematiku na gymnáziu v Bratislave. Okrem toho sa venoval aj poradenstvu ohľadom pomaturitného štúdia doma i v zahraničí, napísal viacero učebníc matematiky a tiež pomáhal v niekoľkých projektoch venovaných reforme školstva.
      • viac
      • Radka Haláková
      • Radka Haláková

      • Medzi našich učiteľov patrí aj Radka Haláková, ktorá je spolu s manželom Peťom zriaďovateľkou ZŠ aj Gymnázia Felix.
      • viac
      • Leighton Pountney
      • Leighton Pountney

      • Leighton Pountney je kvalifikovaným učiteľom dizajnu a technológie. Vyštudoval PGCE (Postgraduate certificate in education) na University of Greenwich, svoje prvé roky učil na školách v Londýne, kde mal to šťastie pracovať v najmodernejších dizajnérskych a technologických dielňach so štandardnými strojmi a softvérovými programami.

        

      • viac
      • Silvia Novotná
      • Silvia Novotná

      • Silvia Novotná, študentka PhD. na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde sa okrem štúdia Teórie vyučovania fyziky venuje aj úzkej spolupráci s ďalšími didaktikmi fyziky či matematiky. Podieľajú sa na inovácií kurikula a tvorbe učebníc pre stredné aj základné školy.
      • viac