• Smernica o zamedzení šírenia, držby a požívania látok poškodzujúcich zdravie žiakov a ovplyvňujúcich ich vnímanie a vedomie v prostredí školy a na školských aktivitách