• O škole

     • Felix je sieť základných škôl, gymnázia a centra voľného času. Aktuálne sú základné školy Felix v piatich slovenských mestách - Bratislava, Trnava, Žilina, Liptovský Mikuláš a Košice. Spoločným cieľom všetkých našich škôl je poskytovať modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych, aktívnych a šťastných detí. Absolventi školy vedia kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám.

      Naše gymnázium je špecifické tým, že okrem všeobecného vzdelania a prípravy na vysokú školu majú študenti aj odborné predmety a prax. Odborné predmety si vyberajú z dvoch smerov – technický a kreatívny. Študenti pre nás nie sú pamäťové karty na ukladanie celého doterajšieho ľudského poznania. U nás majú príležitosť bádať, robiť chyby a chápať  svet v súvislostiach. A tiež sa naučia sami ten svet vytvárať.

     • Komu je gymnázium Felix určené?

      Gymnázium Felix je otvorené všetkým, ktorí chcú byť súčasťou tímu proaktívnych študentov, priateľov života naplno, ktorí nevnímajú gymnázium iba ako prípravu na vysokoškolské štúdium, ale ako časopriestor, v ktorom dostanú príležitosti na individuálny rast, sebarealizáciu, kvalitné vzťahy a tú najlepšiu výbavu pre život v dospelosti – charakter, zručnosti, múdrosť a skúsenosti.

       

      Charakter je dôležitejší ako vedomosti

      Felix rozvíja osobnosť a charakter žiakov nielen počas vyučovania, ale aj podporou študentov v rozvíjajúcich aktivitách v oblasti kultúry, spoločenského a verejného života, a tiež v oblasti služby a humanity ako sú napr. mentoring pre mladších žiakov, dobrovoľníctvo, vlastný verejnoprospešný projekt, práca na individuálnych výzvach a pod.

       

      Školné a poplatky

      • Príspevok na školu je 340 Eur mesačne v školskom roku 2023/24. Platí sa 10 mesiacov v roku.
      • Zápisné je jednorázové vo výške 600 Eur.

       

      Z príspevku na školu sa hradia všetky učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a podobne. Z príspevku na školu sa nehradia  obedy, krúžky, lyžiarsky, školy v prírode či pobytové akcie. 

      Príspevok sa každoročne navyšuje o 5  - 15% vzhľadom ku zvyšovaniu osobných a prevádzkových nákladov školy. 

    Piliere gymnázia Felix

     • Kvalitné všeobecné a jazykové vzdelanie
     • Možnosť výberu z dvoch odborných zameraní
     • Základy ekonómie a podnikania
     • Dôraz na praktické osvojenie si vedomostí
     • Socioklíma na škole napomáhajúca výchove šťastných osobností
     • Charakterové vzdelávanie