• Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

     •  

      Občianske združenie Felix Bratislava, Rovniankova 15 Bratislava, zriaďovateľ Súkromného gymnázia Felix Bratislava, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. 

      vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromného gymnázia FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava.

       

      Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania aj s prílohami podľa zoznamu uvedeného v plnom znení vyhlásenia výberového konania na obsadenie riaditeľa/riaditeľky Súkromného gymnázia Felix Bratislava (Link na dokument) doručte na adresu školy do 13.6.2022.

       

      Podrobnosti výberového konania nájdete v uvedenom dokumente.