• Poradný odborný tím

    Na našom gymnáziu pôsobí skúsený poradný odborný tím - školskí psychológovia, výchovný poradca a špeciálny pedagóg. 

    Ich poslaním je prispievať k tomu, aby sa všetci žiaci aj učitelia cítili v škole bezpečne a spokojne.

    V prípade, že máte záujem o konzultáciu, napíšte im správu na odbornytim@gymnaziumfelix.sk, radi vám pomôžu.