•  

      V našom gymnáziu pôsobí Školský parlament, ustanovený podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      Školský parlament:

      • zastupuje žiakov Gymnázia FELIX vo vzťahu k vedeniu školy,
      • vyjadruje sa k podstatným otázkam a opatreniam školy,
      • predkladá návrhy a svoje stanoviská,
      • organizuje rôzne výchovné, vzdelávacie a kultúrne podujatia pre žiakov školy.

      Členovia za svoju činnosť nedostávajú žiadnu finančnú odmenu a ani prázdniny naviac.
      Svoju činnosť vykonávajú v spolupráci s vedením školy, učiteľmi školy a pre žiakov gymnázia.

      Ak máš dobrý nápad, návrh, či otázku alebo Ťa niečo trápi, neváhaj a kontaktuj nás.

       

      Členovia školského parlamentu v šk. roku 2023/2024:

      Počarovský Peter – prezident

      Leitl Samuel – zástupca prezidenta

      Lettrich Lukáš – poslanec

      Janota Maximilián – poslanec

      Malík Tomáš - poslanec