• Novinky

     • Laboratórne cvičenie na Prírodovedeckej fakulte UK

     • 20. 6. 2024
     • Tesne pred blížiacimi sa letnými prázdninami stihli naši prváci absolvovať posledné laboratórne cvičenie v tomto školskom roku na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK. Témou cvičení bola chromatografia.

      Tešíme sa na spoluprácu s PRIF UK aj budúci školský rok.

     • Laboratórne cvičenie na Prírodovedeckej fakulte UK: Čítať viac
     • Exkurzia v Erste bank, Viedeň

     • 21. 5. 2024
     • Prváci a druháci boli na exkurzii vo Viedni. Najprv si pozreli zámok Belvedere, potom sa presunuli do spoločnosti Erste, kde absolvovali workshop o finančnej gramotnosti. Dozvedeli sa cenné informácie, ktoré študentom pomôžu pri riadení ich vlastných financií.

     • Exkurzia v Erste bank, Viedeň: Čítať viac
     • Trestnoprávna zodpovednosť

     • 23. 4. 2024
     • Tento týždeň sa gymnazisti zúčastnili prednášky spojenej s besedou o „Trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých". Žiaci zistili rozdiel medzi zločinom, trestným činom a priestupkom a o uložení trestov a výchovných opatrení pre mladistvých.

      Skúsená policajná preventistka odpovedala našim študentom dôkladným vysvetlením a konkrétnymi príkladmi z praxe. Z prednášky odchádzali študenti s novými informáciami o trestnom práve, ktoré môžu byť pre nich v budúcnosti prospešné.

     • Trestnoprávna zodpovednosť: Čítať viac
     • Predstavenie SND pod názvom "Čaute!"

     • 18. 4. 2024
     • Činohra SND pripravila projekt pre študentov stredných škôl pod názvom Čaute! Reflektuje v ňom tému starostlivosti o duševné zdravie a prevenciu.

      Sme radi, že dnes mali možnosť vidieť toto predstavenie naši študenti prvého ročníka.

      Inscenácia trvala jednu vyučovaciu hodinu a následne prebiehala diskusia študentov s odborníkmi na túto tému.

     • Predstavenie SND pod názvom "Čaute!": Čítať viac
     • Exkurzia v CPLDZ

     • 18. 4. 2024
     • Naši prváci v stredu navštívili Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ), kde sa oboznámili s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako preventívnej, tak aj liečebnej v oblasti duševných porúch spôsobených užívaním psychoaktívnych látok. Na záver mali možnosť nahliadnuť do priestorov detoxifikačného oddelenia CPLDZ.

     • Exkurzia v CPLDZ: Čítať viac
     • Nový školský rok začneme v nových priestoroch.

     • 15. 3. 2024
     • Oznamujeme vám, že od 1.9.2024 nás nájdete na novej adrese Karloveská 64, Bratislava(budova Iuventy). Tešíme sa, že v nových priestoroch budeme pokračovaťv odovzdávaní vysokokvalitných vzdelávacích skúseností nielen terajším, ale aj novým študentom.

     • Nový školský rok začneme v nových priestoroch.: Čítať viac
     • Odborná prednáška o kyberšikane

     • 25. 3. 2024
     • Naši gymnazisti absolvovali odbornú prednášku o kyberšikane, IT bezpečnosti a IT kriminalite s p. Jaroslavom Osterom, zakladajúcim členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti a aktuálnym predsedom OZ Preventista.

     • Odborná prednáška o kyberšikane: Čítať viac
     • Exkurzia v elektrárni Jaslovské Bohunice

     • 25. 3. 2024
     • Naši druháci a tretiaci sa s príchodom prvých teplých jarných lúčov vybrali na zaujímavú exkurziu do elektrárne Jaslovské Bohunice. Do skutočného reaktora sme sa síce pozrieť nemohli, no v informačnom centre mali pre nás nachystané množstvo modelov a exponátov z prostredia elektrárne. Študenti sa dozvedeli ako funguje elektráreň, koľko emisií CO2 pri výrobe vzniká, čo sa nachádza v chladiarenských vežiach, typických pre naše elektrárne ako aj to čo sa deje s jadrovým odpadom a ako vyzerá jadrové palivo.

     • Exkurzia v elektrárni Jaslovské Bohunice: Čítať viac
     • Hodina deťom

     • 25. 3. 2024
     • Naši gymnazisti sa v uliciach Bratislavy zúčastnili charitatívnej zbierky Hodina deťom. Podarilo sa im vyzbierať krásnych 660 eur. Ďakujeme, že podporili dobrú myšlienku a urobili dobrý skutok na pomoc jednorodičom.

     • Hodina deťom: Čítať viac
     • Nové mikroskopy

     • 22. 2. 2024
     • Vďaka novým mikroskopom budú môcť naši gymnazisti pozorovať rastlinné pletivá, živočíšne tkanivá alebo mikroorganizmy teraz ešte detailnejšie. Na objekt si môžu posvietiť vďaka integrovanému svetlu. Ocenia aj zabudovaný fotoaparát, ktorý umožňuje fotiť pozorované objekty. Súčasťou tohto mikroskopu je tiež kamera.

     • Nové mikroskopy: Čítať viac
     • Prednáška o investovaní a sporení

     • 30. 1. 2024
     • Naši gymnazisti v rámci predmetu Základy ekonómie absolvovali prednášku o investovaní a sporení s RNDr. Mironom Zelinom, CSc., uznávaným odborníkom na správu majetku a investovanie.

      Sme radi, že študenti viedli živú diskusiu a že ich táto téma zaujala.

     • Prednáška o investovaní a sporení: Čítať viac
     • Deň otvorených dverí

     • 22. 1. 2024
     • Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať prezenčne v Elokovanom pracovisku Školy Felix na Tematínskej 10 (v budove Paneurópskej vysokej školy) v Bratislave - Petržalke dňa 27.2.2024 o 16:30 hod.

      Počas dňa otvorených dverí sa dozviete viac o našom gymnáziu a bude čas aj na Vaše otázky. Program bude trvať cca 1,5 hodiny.

     • Deň otvorených dverí: Čítať viac
     • Vianočné trhy a prezentácia projektu Erasmus+ Active

     • 12. 12. 2023
     • Milí rodičia a priatelia školy,

      radi by sme Vás pozvali na spoločné Vianočné trhy všetkých našich pobočiek a súčasne na multiplikačné podujatie vrámci projektu Erasmus+ Active, ktoré sa uskutočnia v stredu 13.12.2023 na pobočke Krásnohorská.

      PROGRAM

      15.00 - 16.00 hod. Prezentácia projektu
      Erasmus+ Active

      Cieľom multiplikačného podujatia je predstaviť zámer projektu Erasmus+ Active, prezentovať
      niektoré práce študentov a opísať výstupy projektu. Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie

     • Vianočné trhy a prezentácia projektu Erasmus+ Active: Čítať viac
     • Týždeň vedy a techniky na UKF

     • 12. 12. 2023
     • V prvú novembrovú stredu sa prváci gymnazisti vybrali na exkurziu do Nitry. V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Katedre germanistiky a romanistiky na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnil interaktívny workshop k reáliám nemecky hovoriacich krajín na tému nemecká hudba. Workshop viedol lektor z Nemecka spolu so študentmi z katedry. Prezentáciou vybranej hudobnej skladby, ktorá bola prepojená s rôznymi aktivitami našich žiakov, čítaním aj videom, žiaci reflektovali motívy, obrazy a poslanie piesne. Vyskúšali si tvorbu dialógov aj kvíz o nemeckej hudbe, pri tom sa dobre zabavili a získali nové poznatky z oblasti reálií nemecky hovoriacich krajín.

     • Týždeň vedy a techniky na UKF: Čítať viac
     • Návšteva Matfyzu

     • 12. 12. 2023
     • Študenti FMFI UK (budúci učitelia) si pre našich prvákov pripravili odborné výstupy a experimenty, ktoré si mohli vyskúšať na vlastnej koži. Gymnazisti sa zapájali a zažili niekoľko prekvapivých momentov. Vedeli ste, že zväzok kľúčov a penová loptička dopadajú na zem naraz?

      Na otočnom disku si vyskúšali meniť svoj moment zotrvačnosti a pozorovali, ako to mení rýchlosť ich otáčania. Hrali sa aj s ťažiskom telies a hľadali ťažisko nepravidelných predmetov. Taktiež modelovali zrážky dvoch alebo viacerých telies. Na základe experimentov vyvodzovali závery, o ktorých ďalej diskutovali.

     • Návšteva Matfyzu: Čítať viac
     • Týždeň kultúry na gymnáziu

     • 12. 12. 2023
     • V treťom októbrovom týždni privítali všetky tri triedy vzácnu hereckú návštevu - Lukáša Latináka, ktorý ich previedol svojimi skúsenosťami s povinným čítaním a slovenskou poéziou, pričom nechýbali praktické ukážky. Odzneli diela ako Svätopluk, Žltá Ľalia, Morho!, Marína, Detvan či Hájnikova žena

      Druháci strávili stredajší večer v Slovenskom národnom divadle v spoločnosti Macbetha a videli jednu z najslávnejších tragédií o lákavom, no zhubnom pokušení získať absolútnu moc, vďaka ktorej človek všetko stratí

     • Týždeň kultúry na gymnáziu: Čítať viac
     • Návšteva lužných lesov v Národnom parku Donau-Auen

     • 12. 12. 2023
     • Naši gymnazisti v stredu 4.10. spoznávali typický ekosystém lužných lesov v Národnom parku Donau-Auen Jedinečnosť parku spočíva v bohatom výskyte biotopov, ktoré vznikali vďaka častým poklesom a vzostupom vodnej hladiny v tomto území. Zážitkom bolo vidieť pôvodné dunajské druhy rýb, vrátane niekoľkometrovej vyzy veľkej a tiež inú flóru a faunu typickú pre lužný les.

     • Návšteva lužných lesov v Národnom parku Donau-Auen: Čítať viac
     • Študentské voľby

     • 12. 12. 2023
     • V stredu 20.9. sa naše gymnaziálne triedy na niekoľko hodín premenili na volebné miestnosti.

      V simulovaných študentských voľbách do NR SR mali študenti možnosť odovzdať svoj hlas jednej z kandidujúcich politických strán, o ktorých si najprv pozreli krátke reportáže. Po predložení občianskeho preukazu volebnej komisii dostali hlasovací lístok, za plentou vložili papier s názvom politickej strany do obálky a svoj hlas vhodili do urny v zalepenej obálke. Takto si vyskúšali volebný proces a oboznámili sa s jeho priebehom.

     • Študentské voľby : Čítať viac
     • Adaptačná víkendovka 2023/2024

     • 12. 12. 2023
     • Prváci a druháci odštartovali školský rok na adaptačnom pobyte v krásnom prostredí Suchej nad Parnou. Prvý a druhý deň strávili zoznamovacími aktivitami.

      Večer absolvovali slávnostnú imatrikuláciu.

     • Adaptačná víkendovka 2023/2024: Čítať viac
     • Týždeň stáží - agentúra Pohoda

     • 19. 5. 2023
     • Počas týždňa stáží mali naši druháci možnosť nazrieť do niekoľkých firiem a zoznámiť sa s ich prácou. Týždeň študenti začali a aj ukončili v agentúre Pohoda, kde sa dozvedeli zaujímavé a veľmi dôležité informácie o organizácii jedného z najväčších a najznámejších hudobných festivalov nielen u nás, ale aj v zahraničí. Od počiatočného nápadu, dramaturgie, manažmentu, marketingu, technického a personálneho zabezpečenia až po komunikáciu so samotnými účinkujúcimi sa dopracovali k výsledku celoročnej práce niekoľkých ľudí, ktorý máme možnosť všetci zažiť v lete. V piatok zažili predfestivalový Pohoda deň s FM v Slovenskom rozhlase. Doobeda pomáhali s jeho organizáciou a prípravou, zúčastnili sa zvukových skúšok a večer videli výsledok ich práce.

     • Týždeň stáží - agentúra Pohoda: Čítať viac
     • Konferencia pre rodičov školy FELIX

     • 19. 5. 2023
     • V spolupráci s Indíciou pripravujeme Konferenciu pre rodičov škôl FELIX!

      Čakajú vás odborné prednášky a workshopy na zaujímavé témy.

      Konferencia sa uskutoční 27. mája 2023 na pobočke Krásnohorská 14.

      Prosíme, aby ste sa v prípade záujmu záväzne registrovali cez nižšie uvedený dotazník, a to do 22. mája 2023.

     • Konferencia pre rodičov školy FELIX: Čítať viac
     • Návšteva architektov z amerického štúdia

     • 27. 4. 2023
     • Tento týždeň sme mali na návšteve architektov z amerického štúdia FIELDING INTERNATIONAL, ktoré sa špecializuje na architektúru moderných škôl. Inovatívne budovy z ich dielne nájdete po celom svete - od Spojených štátov, cez Mexiko, Španielsko, Nemecko až po Singapur či Čínu.

      My sme si ich prizvali na konzultácie k stavbe novej budovy v mestskej časti BORY. Dvojdňový brainstorming priniesol veľa zaujímavých podnetov. Už teraz sa tešíme na ich návrhy

     • Návšteva architektov z amerického štúdia: Čítať viac
     • Ako najlepšie pochopiť život Vikingov?

     • 27. 4. 2023
     • Jednoducho, musíte sa nimi stať!

      V rámci dejepisu si naši študenti s Matejom vyrobili vikingský Drakkar, loď s ktorou sa plavili po moriach a riekach stredovekej Európy. Cestou plnili rôzne úlohy zamerané na spoluprácu, fyzickú kondíciu a spoznávali život týchto severských pirátov. Tí okrem rabovania, objavili i nové oblasti, založili obchodné stanice a stáli za zrodom štátov, ktoré sú nám známe dodnes. Spoznali ich mytológiu, zákony, rozdelenie spoločnosti i príčiny, ktoré ich k týmto náročným plavbám za hranice známeho sveta donútili.

     • Ako najlepšie pochopiť život Vikingov? : Čítať viac
     • 10 rokov našej školy sme oslávili vo veľkom štýle!

     • 27. 4. 2023
     • Ďakujeme všetkým, ktorí nám tento deň spríjemnili. Žiakom a učiteľom za krásny program, hosťom a rodičom za podporu a milé slová, kolegom za pomoc s organizáciou a všetkým dodávateľom za skvelý catering či výzdobu.

      Ďakujeme, že ste s nami!

      Iba spolu sme FELIX

     • 10 rokov našej školy sme oslávili vo veľkom štýle!: Čítať viac
     • Návšteva Volkswagen Slovakia

     • 27. 4. 2023
     • Prváci navštívili v rámci technicky zameraných ukážok spoločnosť Volkswagen Slovakia

      V prvej etape si pozreli halu, v ktorej sa lisujú plechy. Druhá hala bola zameraná na zváranie karosérií a v hale č.3 sledovali montáž prevodoviek, motorov a náprav. Spoločnosť im robili autonómne vozidlá, ktoré im na priechode v závode dávali prednosť a pani sprievodkyňa, ktorá ich zasvätila do technických parameterov. Pozornosť študentov občas preverila horúca iskra, ktorá letela podnad ich hlavy

      PS: foto je ilustračné, pretože fotenie v priestoroch VW je zakázané

     • Návšteva Volkswagen Slovakia: Čítať viac
     • Caesar ako influencer?

     • 17. 3. 2023
     • Prváci sa práve nachádzajú v období Antického Ríma. Ako úlohu na dejepise dostali preskúmať život Júlia Caesara trochu netradičnou formou. Cieľom bolo vytvoriť zaujímavý instagramový profil z Caesarovho života a zmapovať jeho významné úspechy od narodenia až po smrť.

      Dejepis nás baví!

     • Caesar ako influencer? : Čítať viac
     • Felix konferencia

     • 19. 1. 2023
     • Zažite jedinečné podujatie plné nápadov, inšpirácií a zaujímavých ľudí!

      Zažite FELIX konferenciu pre deviatakov.

      KEDY: 16. februára 2023 (štvrtok)
      8:30 - 14:15 hod.


      KDE: Gymnázium Felix, Krásnohorská 14, Bratislava - Petžalka

      ČO VÁS ČAKÁ:

      • inšpiratívne workshopy z rôznych predmeto
     • Felix konferencia: Čítať viac
     • Výstava COSMOS

     • 17. 1. 2023
     • V decembri sme sa vybrali dobývať vesmír na výstavu COSMOS

      Spoznali sme každý moment od strely V1 až po raketoplán Colombia a vozidlo Opportunity. Výstava ukázala i to, ako vykonávajú astronauti telesné potreby, ako cvičia a iné zaujímavé veci Dokonca sme sa mohli i odvážiť na povrchu rôznych planét.

     • Výstava COSMOS: Čítať viac
     • Exteriér v spoločnosti ESET

     • 17. 1. 2023
     • December bol u nás nabitý exteriérmi.

      Navštívili sme spoločnosť ESET, kde nám predstavili ich prístup ku kybernetickej bezpečnosti a taktiež sme sa dozvedeli o vzniku a chode firmy.
      Najviac nás však zaujali výsledky výskumov, v ktorých sa zameriavajú najmä na ransomware útoky voči bežným užívateľom, firmám a útoky sofistikovaných skupín s cieľom poškodiť kritickú infraštruktúru.
      V závere nám predstavili ich výskumné a vývojové centrum a nechýbali ani ukážky škodlivého kódu na počítač. Videli sme tak na vlastné oči, ako sa správa počítač napadnutý vírusom.


      Ďakujeme ESET!

     • Exteriér v spoločnosti ESET: Čítať viac
     • Mikuláš spája malých aj veľkych

     • 8. 12. 2022
     • Mikuláš dnes myslel na malých i veľkých

      Darčeky potešia každého, no omnoho krajšie ako prijímanie je obdarovávanie, ktoré poteší aj dušu A tým najvzácnejším darom je čas!

      Zatiaľ čo Mikulášovi pomocníci, triedni Maťka a Matej, darovali svojim študentom sladké a zdravé pochúťky, ich študenti, gymnazisti, darovali našim mladším žiakom čas, a tak si chalani zmerali sily vo futbale a baby spoločne upiekli chrumkavé medovníčky, linecké koláčiky a vyrobili voňavé ozdoby

     • Mikuláš spája malých aj veľkych: Čítať viac
     • Príbeh života na zemi v Prírodovednom múzeu

     • 8. 12. 2022
     • V rámci pravidelných exteriérov sme navštívili aj SNM-Prírodovedné múzeum. Expozíciou Príbeh života na Zemi sprevádzal našich študentov odborný výklad lektora a expozíciu Biodiverzita Zeme si už prezreli naši študenti samostatne. Exkurzia bola ukončením témy Vývoj života na Zemi a upevnením už nadobudnutých informácií o základných skupinách rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a vo vzťahu k človeku.

     • Príbeh života na zemi v Prírodovednom múzeu: Čítať viac
     • Jedlo budúcnosti

     • 8. 12. 2022
     • Včera sme u nás privítali prvého distribútora jedlého hmyzu na Slovensku - Mareka Vízyho.

      V rámci prípravy globálneho kurikula na tému "Jedlo budúcnosti" diskutoval so študentmi aj o potenciáli nahradiť bravčové alebo hovädzie mäso za jedlo z hmyzu, o fungovaní hmyzích fárm a o podnikaní na Slovensku v tejto oblasti.

     • Jedlo budúcnosti: Čítať viac
     • Návšteva katedry germanistiky a romanistiky FF UKF v Nitre

     • 8. 12. 2022
     • V rámci učenia sa nemeckého jazyka sme navštívili katedru germanistiky a romanistiky FF UKF v Nitre. Interaktívny workshop sprostredkoval našim študentom zážitkovou a interaktívnou formou rôzne poznatky, predovšetkým o reáliách nemecky hovoriacich krajín. Študenti sa aktívne zapájali, pričom pracovali v menších skupinách na viacerých stanoviskách, kde sa museli popasovať s rôznymi úlohami a vedomostnými hrami. Komunikačným jazykom bola, samozrejme, nemčina.Študenti mali možnosť spoznať aj nemeckého lektora pôsobiaceho na katedre a taktiež doktoranda či študentov bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry, ktorí pomáhali s organizáciou.

     • Návšteva katedry germanistiky a romanistiky FF UKF v Nitre: Čítať viac
     • Študentské voľby 2022

     • 9. 11. 2022
     • V rámci zapojenia sa do celoslovenskej akcie: Študentské voľby 2022 si vyskúšali účasť na simulovaných župných a komunálnych voľbách aj naši študenti. Predmetová komisia pripravila volebnú miestnosť, odškrtala prítomnosť občanov, voliči vyjadrili svoj hlas a výsledky sa odoslali.

      A ako by v župných a komunálnych voľbách volili stredoškoláci si môžete pozrieť tu:

     • Študentské voľby 2022: Čítať viac
     • Hosťovanie na diskusii ôsmakov

     • 26. 10. 2022
     • Klimatická zmena a globálne otepľovanie sú súčasnými a aktuálnymi témami každej generácie.


      Naši ôsmaci sa zaoberajú touto témou na hodinách chémie a biológie, ktorých súčasťou je aj diskusia. Aby to nezastalo len na nich, ako hostí si prizvali našich prvákov, ktorí sa na hodinách slovenčiny venujú práve téme o diskusiách a argumentoch. Spoločne tak vytvorili zaujímavú a prínosnú diskusiu nielen pre nich, ale aj pre vyučujúcich. Všetci sa svojich úloh zhostili s nadšením a držali sa ich počas celej diskusie. Zostavili tím konšpirátorov a tím ľudí zastávajúcich fakty. Na začiatku nechýbalo uvedenie do problematiky, vysvetlenie princípov a pravidiel diskusie a v závere reflexia a spätná väzba od tímu pozorovateľov.
      Pre žiakov z oboch tried to bol veľký zážitok, pri ktorom sa navzájom veľa naučili.

     • Hosťovanie na diskusii ôsmakov: Čítať viac
     • Návšteva SND

     • 26. 10. 2022
     • Naši študenti navštívili predstavenie Veselé paničky windsorské v SND a určite to nebola ich posledná návšteva!

      Okrem parádnych hereckých výkonov mali možnosť pred predstavením zažiť aj dramaturgický úvod.

     • Návšteva SND: Čítať viac
     • Nový rok, noví felixáci

     • 26. 10. 2022
     • V novom školskom roku sme medzi nami privítali aj nových študentov - prvákov Gymnázia Felix!

      Na spoločnom adaptačnom pobyte oboch tried v obci Jelenec prebehlo nielen vzájomné spoznávanie a budovanie vťahov, ale aj slávnostná imatrikulácia.
      Všetkým felixákom prajeme okrem nových priateľstiev aj veľa krásnych zážitkov a tú najlepšiu prípravu do ďalšieho života

     • Nový rok, noví felixáci: Čítať viac
     • Felix konferencia pre deviatakov

     • 3. 11. 2022
     • Pozývame všetkých deviatakov na špeciálnu Felix konferenciu. Máte možnosť zažiť jedinečné podujatie, na ktorom sa budete cítiť ako dospeláci na veľkom podujatí.

      Čo je konferencia?

      Podujatie, na ktorom sa vymieňajú skúsenosti, nové nápady, máte možnosť stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí. Konferencia pre deviatakov je špeciálna tým, že tu bude priestor stretnúť sa s inými deviatakmi, zažiť:

     • Felix konferencia pre deviatakov: Čítať viac
     • Erasmus+ Výstava a prezentácia na Súkromnej základnej škole FELIX Bratislava

     • 7. 6. 2022
     • Súkromná základná škola FELIX v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava organizuje v stredu 29. júna o 14:00 v priestoroch našej školy prezentáciu úspešne realizovaného Erasmus+ projektu “Empathy for Children”, Empatia pre deti. Podujatie bude mať formu výstavy a krátkej prezentácie výsledkov projektu Empatia pre deti, na ktorom sa naša škola podieľala v uplynulých dvoch rokoch. Na stretnutí vystúpi medzinárodne uznávaná pedagogička, psychologička a autorka Iben Sandahl. Výstava je otvoreným podujatím a všetci záujemci sú vítaní.

     • Erasmus+ Výstava a prezentácia na Súkromnej základnej škole FELIX Bratislava: Čítať viac
     • Vesmír.Človek.Inteligencia. Exteriér v Goetheho inštitúte

     • 13. 5. 2022
     • Študenti momentálne pracujú na ich väčšom spoločnom projekte, v rámci ktorého navštívili interaktívnu výstavu Goetheho inštitútu Vesmír.Človek.Inteligencia. Formou obrázkov, filmov a výskumných projektov prezentuje výstava veľké záhady ľudstva, úspechy vedeckého myslenia, a nabáda k zamysleniu sa nad vedecky a spoločensky relevantnými témami. Najviac sa zamerali na tému vesmíru a umelej inteligencie. Okrem nových poznatkov pracovali aj na precvičení jazykových zručností z nemeckého jazyka. Na záver slnečného dňa nechýbala ani dobrá a zaslúžená zmrzlina :).

     • Vesmír.Človek.Inteligencia. Exteriér v Goetheho inštitúte: Čítať viac
     • Návšteva tvorivej dielne Fablab

     • 13. 5. 2022
     • V rámci zamerania sa na technický a kreatívny smer navštívili naši študenti tvorivú dielňu Fablab. Stretli sa v nej s technológiami 21. storočia, akými sú 3D tlačiarne, vinyl cuttery, laserové vyrezávače a programy pre modelovanie vecí od výmyslu sveta. Mnohé z nich si mohli sami vyskúšať a bližšie spoznať prácu s týmito zariadeniami. Zároveň majú príležitosť prísť s vlastným nápadom, ktorý si tam naprogramujú a rovno aj vyrobia. Veríme, že aj táto skúsenosť im rozšíri ich obzory a zručnosti. Tešíme sa na ich nápady!

     • Návšteva tvorivej dielne Fablab: Čítať viac
     • Nové logo školy FELIX

     • 19. 4. 2022
     • Felix sa rozrastá - z jednej malej školy na sídlisku sa z nás stala sieť základných škôl v piatich slovenských mestách, gymnázia a centra voľného času. Toto a tiež isté limity pôvodného loga viedli k tomu, že meníme našu vizuálnu identitu.

      Zmena loga je náročný proces a budeme teda istý čas v prechodnej fáze, keď už niekde bude logo nové a niekde ešte staré. Čaká nás zmena web stránok, tabulí na fasáde, označovania v priestoroch školy, reklamných predmetov... Je toho dosť a preto sa to nedá urobiť zo dňa na deň. Ale bude to stáť za to.

     • Nové logo školy FELIX: Čítať viac
     • Adaptačný pobyt našich gymnazistov

     • 11. 4. 2022
     • Naši gymnazisti začali školský rok na adaptačnom pobyte v Lošonci. Hrajú futbal, bedminton, veľa sa rozprávajú, pýtajú a rozmýšľajú, spoznávajú okolie ale hlavne seba. Podľa ich triednej učiteľky Maťky, sú to vraj tí najlepší gymnazisti na svete. Prajeme im, aby im táto pozitívna energia, súdržnosť a chuť po spoznávaní vydržala počas celého štúdia.

     • Adaptačný pobyt našich gymnazistov: Čítať viac
     • Gymnazisti zažili aj ochutnávku zo smeru technického

     • 2. 5. 2022
     • Našich študentov čakala umelá inteligencia, aplikovaná informatika a mechatronika. Ocitli sa v dielni, v ktorej mohli vidieť rôzne moderné technológie, napr. 3D tlačiareň. Naučili sa, čo všetko sa ukrýva pod slovom mechatronika. Na príkladoch z reálneho sveta (pandémia, cukrovka, segway, auto) si ukázali fungovanie a riadenie systémov z technického sveta.

     • Gymnazisti zažili aj ochutnávku zo smeru technického: Čítať viac
     • Aj takéto sú hodiny Umenia a kultúry našich gymnazistov

     • 2. 5. 2022
     • Vedeli ste, že prvý koncert v Moyzesovej sieni zaznel až v roku 1929 napriek tomu, že budova stojí už od roku 1913? Na aké účely slúžila v minulosti? Ktoré známe osobnosti v nej už koncertovali?

      Nielen odpovede na tieto otázky, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácií sa naši gymnazisti dozvedeli o Moyzesovej sieni, pretože dostali možnosť spoznať ju na vlastnej koži. Objavovali zákulisie a videli sieň z uhlov, ktoré by ako obyčajní diváci na koncerte nevideli. Učiteľ Dodi im predstavil zasadací poriadok orchestra a vysvetlil prácu dirigenta. Zistili, že taký orchester má nielen jedného koncertného majstra, ale dvoch a už budú vedieť, kto je vedúca sekunda. Na záver si sami spravili malý komorný koncert, na ktorom chlapci predviedli svoj talent hry na bicích

     • Aj takéto sú hodiny Umenia a kultúry našich gymnazistov: Čítať viac
     • Prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

     • 8. 4. 2021
     • Vitajte! Zaujala Vás naša ponuka? Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdete v sekcii "O škole" na karte "Prijímačky". Tu nájdete krátke videá: 1. PREDSTAVENIE GYMNÁZIA RIADITEĽKOU ŠKOLY, 2. VIDEO-VIZITKA NAŠICH ŠTUDENTOV a 3. AKO VIDIA NAŠE GYMNÁZIUM UČITELIA. Tešíme sa na stretnutie s Vami, veríme, že už samotné prijímacie konanie bude pre Vás zaujímavým a pozitívnym zážitkom. Držíme palce.

     • Prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022: Čítať viac