• Janka Popovičová
     • Janka Popovičová

     • 27.04.2023 00:50
     • Janka Popovičová učí študentov nášho gymnázia biológiu a chémiu. Ako skúsená učiteľka s 15-ročnou praxou z iného gymnázia v Bratislave dospela k presvedčeniu, že chce učiť inak – s dôrazom na praktické využitie poznatkov na úkor memorovania.
     • Janka Popovičová učí študentov nášho gymnázia biológiu a chémiu. Ako skúsená učiteľka s 15-ročnou praxou z iného gymnázia v Bratislave dospela k presvedčeniu, že chce učiť inak – s dôrazom na praktické využitie poznatkov na úkor memorovania. Aby chémia či biológia, ktoré učí, neboli pre študentov strašiakom či niečím veľmi teoretickým. Z biológie má najradšej genetiku, ktorej význam siaha ďaleko za hmotné a právne aspekty našej spoločnosti, čo nastoľuje nové etické, politické a spoločenské otázky.

      Okrem pedagogických skúseností má skúsenosti aj z recenzovania učebnice Prírodovedy pre 1. stupeň ZŠ a učebnice Biológie pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Vedie aj budúcich učiteľov biológie a chémie počas ich pedagogickej praxe.

      V súkromí je veľkou fanúšičkou marveloviek a streamovacích služieb.

     • Naspäť na zoznam článkov