• Sťahujeme sa

    • Oznamujeme vám, že od 1.9.2024 nás nájdete na novej adrese Karloveská 64, Bratislava
     (budova Iuventy). Tešíme sa, že v nových priestoroch budeme pokračovať
     v odovzdávaní vysokokvalitných vzdelávacích skúseností nielen terajším, ale aj novým študentom.
     • Kvalitné vzdelanie
      • Kvalitné vzdelanie
      • Všeobecné a jazykové
     • Rôzne predmety z dvoch odvetví
      • Rôzne predmety z dvoch odvetví
      • Technici a kreatívci
     • Praktické
      • Praktické
      • osvojenie vedomostí
     • Charakterové
      • Charakterové
      • vzdelávanie
     •  

      Po základných školách Felix, ktoré sú už v piatich slovenských mestách, sme v roku 2021 otvorili aj prvé Gymnázium Felix. Rovnako je založené na objavovaní a kultúre školy, ktorá študentom pomôže vyrásť na šťastných, charakterných a úspešných dospelých ľudí. 

      Študenti nie sú pamäťové karty na ukladanie celého doterajšieho ľudského poznania. U nás majú príležitosť hľadať, robiť chyby, bádať a chápať  svet okolo nás v súvislostiach. A tiež sa naučia sami ten svet vytvárať.

      Felix pomáha študentom získať zručnosti a vedomosti potrebné pre štúdium na vysokej škole. A tým, ktorí sa po maturite rozhodnú ísť rovno do praxe, umožní nadobudnúť znalosti a skúsenosti vo vybranom zameraní.

      Odborné predmety tvoria približne pätinu celkovej časovej dotácie pre všetky predmety. Študenti oboch zameraní majú aj jeden spoločný odborný predmet, na ktorom si osvoja základy ekonómie a podnikania.

   • Študenti si počas 1. ročníka vyberú pre ďalšie tri ročníky jedno z dvoch smerovaní:

     • Technici
     • Kreatívci
     • Charakter je dôležitejší 

      ako vedomosti

       

      Felix rozvíja osobnosť a charakter žiakov nielen počas vyučovania, ale aj podporou študentov v rozvíjajúcich aktivitách v oblasti kultúry, spoločenského a verejného života, a tiež v oblasti služby a humanity ako sú napr. mentoring pre mladších žiakov, dobrovoľníctvo, vlastný verejnoprospešný projekt, práca na individuálnych výzvach a pod.

     • Piliere gymnázia
      Felix

       

      Kvalitné všeobecné a jazykové vzdelanie

      Možnosť výberu z dvoch odborných zameraní

      Základy ekonómie a podnikania

      Dôraz na praktické osvojenie si vedomostí

      Socioklíma na škole napomáhajúca výchove šťastných osobností

      Charakterové vzdelávanie

     • Komu je Gymnázium Felix určené

       

      Gymnázium Felix je otvorené všetkým, ktorí chcú byť súčasťou tímu proaktívnych študentov, priateľov života naplno, ktorí nevnímajú gymnázium iba ako prípravu na vysokoškolské štúdium, ale ako časopriestor, v ktorom dostanú príležitosti na individuálny rast, sebarealizáciu, kvalitné vzťahy a tú najlepšiu výbavu pre život v dospelosti – charakter, zručnosti, múdrosť a skúsenosti.

   • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 425747