• Radka Haláková
     • Radka Haláková

     • 14.03.2023 19:41
     • Medzi našich učiteľov patrí aj Radka Haláková, ktorá je spolu s manželom Peťom zriaďovateľkou ZŠ aj Gymnázia Felix.
     • Medzi našich učiteľov patrí aj Radka Haláková, ktorá je spolu s manželom Peťom zriaďovateľkou ZŠ aj Gymnázia Felix.

      Počas štúdia na SŠ a VŠ sa venovala organizovaniu voľnočasových aktivít pre deti v oblasti matematiky (krúžky, korešpondenčné semináre, detské tábory a pod.).

      Po skončení Matematicko - fyzikálnej fakulty UK v Bratislave učila na gymnáziu matematiku a deskriptívnu geometriu, neskôr pracovala vo Firme Exam testing a po MD začala učiť matematiku na ZŠ Felix. Je lektorkou a tútorkou Hejného metódy na Slovensku.

      Na Gymnáziu Felix vyučuje matematiku Hejného metódou. Zapojila sa aj do pilotovania učebných materiálov pripravovaných pre túto metódu na stredných školách.

      Okrem učenia sa spolupodieľa na tvorbe študijného programu gymnázia v súlade s princípmi a víziou školy.

     • Naspäť na zoznam článkov