• Učebný plán gymnázia

    • Technici

    • Vzdelávacie oblasti a názvy vyučovacích predmetov 

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

     1

     2

     3

     4

     Spolu

     • Html

     Všetky predmety

     31

     33

     32

     31

     127

     Povinné predmety, ŠVP

     28

     28

     25

     17

     98

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Anglický jazyk

     3

     3

     4

     4

     14

     Druhý cudzí jazyk
     3
     3
     3
     3
     12

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika
     3
     3
     3
     3
     12
     Informatika
     1
     2
     1
     1
     5

     Človek a príroda

     Fyzika
     2
     2
     2
     0
     6
     Chémia
     2
     2
     2
     0
     6
     Biológia
     2
     2
     2
     0
     6

     Človek a spoločnosť

     Dejepis
     2
     1
     2
     1
     6
     Geografia
     2
     2
     2
     0
     6
     Občianska náuka
     1
     1
     1
     0
     3
     Umenie a kultúra
     1
     1
     0
     0
     2

     Človek a hodnoty

     Etická výchova/náboženstvo
     1
     1
     0
     0
     2

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova
     2
     2
     2
     2
     8

     Povinné predmety, ŠkVP

     3

     4

     4

     4

     15

     Základy ekonómie a podnikania
     2
     2
     1
     1
     6
     Praktický seminár a stáž
     1

     2

     3
     3
     9

     Voliteľné predmety

     0

     1

     3

     10

     14

     Komunikačné technológie a systémy
     -
     1
     3
     2
     6
     Umelá inteligencia a aplikovaná informatika
     -
     1
     3
     2
     6
     Profesné semináre, 2x 4h týždenne
     -
     -
     -
     8
     8
    • Kreatívci

    • Vzdelávacie oblasti a názvy vyučovacích predmetov 

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

     1

     2

     3

     4

     Spolu

     • Html

     Všetky predmety

     31

     33

     32

     31

     127

     Povinné predmety, ŠVP

     28

     28

     25

     17

     98

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Anglický jazyk

     3

     3

     4

     4

     14

     Druhý cudzí jazyk
     3
     3
     3
     3
     12

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika
     3
     3
     3
     3
     12
     Informatika
     1
     2
     1
     1
     5

     Človek a príroda

     Fyzika
     2
     2
     1
     0
     5
     Chémia
     2
     2
     1
     0
     5
     Biológia
     2
     2
     2
     0
     6

     Človek a spoločnosť

     Dejepis
     2
     1
     2
     1
     6
     Geografia
     2
     2
     0
     0
     4
     Občianska náuka
     1
     1
     2
     0
     4
     Umenie a kultúra
     1
     1
     1
     0
     3

     Človek a hodnoty

     Etická výchova/náboženstvo
     1
     1
     0
     0
     2

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova
     2
     2
     2
     2
     8

     Povinné predmety, ŠkVP

     3

     4

     4

     4

     15

     Základy ekonómie a podnikania
     2
     2
     1
     1
     6
     Praktický seminár a stáž
     1

     2

     3
     3
     9

     Voliteľné predmety

     0

     1

     3

     10

     14

     Mediálna komunikácia
     -
     1
     3
     2
     6
     Dizajn a ergonómia
     -
     1
     3
     2
     6
     Profesné semináre, 2x 4h týždenne
     -
     -
     -
     8
     8