• Deň otvorených dverí

     Pozývame deviatakov a ich rodičov na Deň otvorených dverí nášho gymnázia, ktorý sa uskutoční 23.11.2022 o 17:00 na elokovanom pracovisku Školy Felix na Tematínskej 10 v Bratislave v budove Paneurópskej vysokej školy.
     Záujemcov prosíme o registráciu na nasledujúcom odkaze:

     Prihláška na DOD

      

      

     Komu je Gymnázium FELIX určené

     Gymnázium Felix je otvorené všetkým, ktorí chcú byť súčasťou tímu proaktívnych študentov, priateľov života naplno, ktorí nevnímajú gymnázium iba ako prípravu na vysokoškolské štúdium, ale ako časopriestor, v ktorom dostanú príležitosti na individuálny rast, sebarealizáciu, kvalitné vzťahy a tú najlepšiu výbavu pre život v dospelosti – charakter, zručnosti, múdrosť a skúsenosti.

     Charakter je dôležitejší ako vedomosti

     Felix rozvíja osobnosť a charakter žiakov nielen počas vyučovania, ale aj podporou študentov v rozvíjajúcich aktivitách v oblasti kultúry, spoločenského a verejného života, a tiež v oblasti služby a humanity ako sú napr. mentoring pre mladších žiakov, dobrovoľníctvo, vlastný verejnoprospešný projekt, práca na individuálnych výzvach a pod.

     Piliere gymnázia

     Kvalitné všeobecné a jazykové vzdelanie
     Možnosť výberu z dvoch odborných zameraní
     Základy ekonómie a podnikania
     Dôraz na praktické osvojenie si vedomostí
     Socioklíma na škole napomáhajúca výchove šťastných osobností
     Charakterové vzdelávanie

      

     Felix pomáha študentom získať zručnosti a vedomosti potrebné na vysokú školu. A tým, ktorí sa po maturite rozhodnú ísť rovno do praxe, umožní nadobudnúť znalosti a skúsenosti vo vybranom zameraní.

     Odborné predmety tvoria približne pätinu celkovej časovej dotácie pre všetky predmety. Študenti oboch zameraní majú aj jeden spoločný odborný predmet, na ktorom si osvoja základy ekonómie a podnikania.

     Súčasťou štúdia je aj niekoľko týždňová odborná prax vo vybranej firme alebo organizácii.


     Študenti si môžu počas 1. ročníka vybrať jedno z dvoch smerovaní:
     Technici - Nasledujúce tri roky majú predmety ako robotika, elektrotechnika, programovanie, logistika a pod.
     Kreatívci - Absolvujú predmety ako marketing, žurnalistika, grafický dizajn, fotografia a pod.