• Komu je Gymnázium FELIX určené

     • Gymnázium Felix je otvorené všetkým, ktorí chcú byť súčasťou tímu proaktívnych študentov, priateľov života naplno, ktorí nevnímajú gymnázium iba ako prípravu na vysokoškolské štúdium, ale ako časopriestor, v ktorom dostanú príležitosti na individuálny rast, sebarealizáciu, kvalitné vzťahy a tú najlepšiu výbavu pre život v dospelosti – charakter, zručnosti, múdrosť a skúsenosti. Felix pomáha študentom získať zručnosti a vedomosti potrebné na vysokú školu. A tým, ktorí sa po maturite rozhodnú ísť rovno do praxe, umožní nadobudnúť znalosti a skúsenosti vo vybranom zameraní.

     • Charakter je dôležitejší ako vedomosti

     • Felix rozvíja osobnosť a charakter žiakov nielen počas vyučovania, ale aj podporou študentov v rozvíjajúcich aktivitách v oblasti kultúry, spoločenského a verejného života, a tiež v oblasti služby a humanity ako sú napr. mentoring pre mladších žiakov, dobrovoľníctvo, vlastný verejnoprospešný projekt, práca na individuálnych výzvach a pod.

     • Smerovanie gymnázia FELIX

      • Študenti si môžu počas 1. ročníka vybrať jedno z dvoch smerovaní:

      Technici - Nasledujúce tri roky majú predmety ako robotika, elektrotechnika, programovanie, logistika a pod.

      Kreatívci - Absolvujú predmety ako marketing, žurnalistika, grafický dizajn, fotografia a pod.

      • Odborné predmety tvoria približne pätinu celkovej časovej dotácie pre všetky predmety. Študenti oboch zameraní majú aj jeden spoločný odborný predmet, na ktorom si osvoja základy ekonómie a podnikania.

      • Súčasťou štúdia je aj niekoľko týždňová odborná prax vo vybranej firme alebo organizácii.