• Komu je gymnázium FELIX určené?

      Gymnázium Felix je otvorené všetkým, ktorí chcú byť súčasťou tímu proaktívnych študentov, priateľov života naplno, ktorí nevnímajú gymnázium iba ako prípravu na vysokoškolské štúdium, ale ako časopriestor, v ktorom dostanú príležitosti na individuálny rast, sebarealizáciu, kvalitné vzťahy a tú najlepšiu výbavu pre život v dospelosti – charakter, zručnosti, múdrosť a skúsenosti. Felix pomáha študentom získať zručnosti a vedomosti potrebné na vysokú školu. A tým, ktorí sa po maturite rozhodnú ísť rovno do praxe, umožní nadobudnúť znalosti a skúsenosti vo vybranom zameraní.

       

      Charakter je dôležitejší ako vedomosti

      Felix rozvíja osobnosť a charakter žiakov nielen počas vyučovania, ale aj podporou študentov v rozvíjajúcich aktivitách v oblasti kultúry, spoločenského a verejného života, a tiež v oblasti služby a humanity ako sú napr. mentoring pre mladších žiakov, dobrovoľníctvo, vlastný verejnoprospešný projekt, práca na individuálnych výzvach a pod.

       

      Smerovanie gymnázia FELIX

      Študenti si môžu počas 1. ročníka vybrať jedno z dvoch smerovaní:

      Technici - Nasledujúce tri roky majú predmety ako robotika, elektrotechnika, programovanie, logistika a pod.

      Kreatívci - Absolvujú predmety ako marketing, žurnalistika, grafický dizajn, fotografia a pod.

      Odborné predmety tvoria približne pätinu celkovej časovej dotácie pre všetky predmety. Študenti oboch zameraní majú aj jeden spoločný odborný predmet, na ktorom si osvoja základy ekonómie a podnikania.

       

      Školné a poplatky

      Príspevok na školu je 340 Eur mesačne v školskom roku 2023/24.

      Platí sa 10 mesiacov v roku.

      Zápisné je jednorázové vo výške 600 Eur.

      Z príspevku na školu sa hradia všetky učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a podobne. Z príspevku na školu sa nehradia  obedy, krúžky, lyžiarsky, školy v prírode či pobytové akcie. 

      Príspevok sa každoročne navyšuje o 5  - 15% vzhľadom ku zvyšovaniu osobných a prevádzkových nákladov školy.