• Silvia Novotná
      • Silvia Novotná

      • Silvia Novotná, študentka PhD. na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde sa okrem štúdia Teórie vyučovania fyziky venuje aj úzkej spolupráci s ďalšími didaktikmi fyziky či matematiky. Podieľajú sa na inovácií kurikula a tvorbe učebníc pre stredné aj základné školy.
      • viac