• Novinky

    • Návšteva katedry germanistiky a romanistiky FF UKF v Nitre
     • Návšteva katedry germanistiky a romanistiky FF UKF v Nitre

     • 8. 12. 2022
     • V rámci učenia sa nemeckého jazyka sme navštívili katedru germanistiky a romanistiky FF UKF v Nitre. Interaktívny workshop sprostredkoval našim študentom zážitkovou a interaktívnou formou rôzne poznatky, predovšetkým o reáliách nemecky hovoriacich krajín. Študenti sa aktívne zapájali, pričom pracovali v menších skupinách na viacerých stanoviskách, kde sa museli popasovať s rôznymi úlohami a vedomostnými hrami. Komunikačným jazykom bola, samozrejme, nemčina.Študenti mali možnosť spoznať aj nemeckého lektora pôsobiaceho na katedre a taktiež doktoranda či študentov bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry, ktorí pomáhali s organizáciou.

    • Študentské voľby 2022
     • Študentské voľby 2022

     • 9. 11. 2022
     • V rámci zapojenia sa do celoslovenskej akcie: Študentské voľby 2022 si vyskúšali účasť na simulovaných župných a komunálnych voľbách aj naši študenti. Predmetová komisia pripravila volebnú miestnosť, odškrtala prítomnosť občanov, voliči vyjadrili svoj hlas a výsledky sa odoslali.

      A ako by v župných a komunálnych voľbách volili stredoškoláci si môžete pozrieť tu:

    • Exkurzia v laboratóriách AgroBioTech
    • Hosťovanie na diskusii ôsmakov
     • Hosťovanie na diskusii ôsmakov

     • 26. 10. 2022
     • Klimatická zmena a globálne otepľovanie sú súčasnými a aktuálnymi témami každej generácie.


      Naši ôsmaci sa zaoberajú touto témou na hodinách chémie a biológie, ktorých súčasťou je aj diskusia. Aby to nezastalo len na nich, ako hostí si prizvali našich prvákov, ktorí sa na hodinách slovenčiny venujú práve téme o diskusiách a argumentoch. Spoločne tak vytvorili zaujímavú a prínosnú diskusiu nielen pre nich, ale aj pre vyučujúcich. Všetci sa svojich úloh zhostili s nadšením a držali sa ich počas celej diskusie. Zostavili tím konšpirátorov a tím ľudí zastávajúcich fakty. Na začiatku nechýbalo uvedenie do problematiky, vysvetlenie princípov a pravidiel diskusie a v závere reflexia a spätná väzba od tímu pozorovateľov.
      Pre žiakov z oboch tried to bol veľký zážitok, pri ktorom sa navzájom veľa naučili.

    • Návšteva SND
     • Návšteva SND

     • 26. 10. 2022
     • Naši študenti navštívili predstavenie Veselé paničky windsorské v SND a určite to nebola ich posledná návšteva!

      Okrem parádnych hereckých výkonov mali možnosť pred predstavením zažiť aj dramaturgický úvod.