• Nový rok, noví felixáci

    • V novom školskom roku sme medzi nami privítali aj nových študentov - prvákov Gymnázia Felix!

     Na spoločnom adaptačnom pobyte oboch tried v obci Jelenec prebehlo nielen vzájomné spoznávanie a budovanie vťahov, ale aj slávnostná imatrikulácia. 
     Všetkým felixákom prajeme okrem nových priateľstiev aj veľa krásnych zážitkov a tú najlepšiu prípravu do ďalšieho života 

    • Felix konferencia pre deviatakov

     8. decembra 2022

     Pozývame všetkých deviatakov na špeciálnu Felix konferenciu. Máte možnosť zažiť jedinečné podujatie, na ktorom sa budete cítiť ako dospeláci na veľkom podujatí.

     Čo je konferencia?

     Podujatie, na ktorom sa vymieňajú skúsenosti, nové nápady, máte možnosť stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí.

      

     Felix konferencia pre deviatakov je špeciálna tým, že tu bude priestor stretnúť sa s inými deviatakmi, zažiť:

     - tvorivú atmosféru

     - zúčastniť sa inšpiratívnych workshopov

     - projekty a aktivity iných deviatakov ale aj gymnazistov

     - tímovú strategickú hru ako aj špeciálny kvíz

      

     Je to zároveň priestor pre vlastnú prezentáciu projektu alebo zaujímavého workshopu, ktorý ste realizovali v škole. A v neposlednom rade je to aj možnosť stretnúť sa s gymnazistami Felix a ich projektmi.

      

     Organizátorom konferencie je Gymnázium FELIX. Konferencia je bezplatná.

     Na konferenciu sa ale treba registrovať:

     LINK

     Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť počet účastníkov z jednej školy na 5-10.

      

     Dátum konania: 8. decembra 2022 od 8:30 hod do 14:20 hod.

     Pre účastníkov zabezpečujeme bezplatne aj obed.

      

      

    • Erasmus+ Výstava a prezentácia na Súkromnej základnej škole FELIX Bratislava

    • Súkromná základná škola FELIX v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava organizuje v stredu 29. júna o 14:00 v priestoroch našej školy prezentáciu úspešne realizovaného Erasmus+ projektu “Empathy for Children”, Empatia pre deti. Podujatie bude mať formu výstavy a krátkej prezentácie výsledkov projektu Empatia pre deti, na ktorom sa naša škola podieľala v uplynulých dvoch rokoch. Na stretnutí vystúpi medzinárodne uznávaná pedagogička, psychologička a autorka Iben Sandahl. Výstava je otvoreným podujatím a všetci záujemci sú vítaní.

      

     V ten istý deň sa uskutoční medzinárodné projektové stretnutie Erasmus+ projektu Empatia pre deti pod vedením Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava, na ktorom sa zúčastnia partneri projektu zo Súkromnej základnej školy FELIX Bratislava, Infomedia Formazione Ferrara (Taliansko), ECECE Klagenfurt (Rakúsko) a Inštitútu za Raziskave v Razvoj Utrip Zavod (Slovinsko). Partneri projektu sa zúčastnia aj na výstave v škole Felix. 

      

     Tieto podujatia predstavujú záver projektu Erasmus+ Empatia pre deti, v ktorom bol vytvorený súbor edukačných nástrojov a metodického sprievodcu, ktoré umožňujú úspešnú implementácii inovatívnych metodík Iben Sandahl na školskej aj (medzi)národnej úrovni.

      

     Súbor edukačných nástrojov bol vyvinutý v spolupráci s Iben Sandahl. Texty Iben Sandahlovej (www.ibensandahl.com) boli publikované vo Vanity Fair, Huffington Post, The Wall Street Journal, The Washington Post, Psychology Today, The Greater Good Science Center Berkley a vo všetkých dánskych národných novinách.  Jej kniha: The Danish Way of Parenting, Dánsky spôsob rodičovstva (čo vedia najšťastnejší ľudia na svete o výchove sebavedomých a schopných detí) bola preložená do 31 jazykov.  Iben Sandahlová je tiež autorkou knihy Play - the Danish Way, Hrajte sa na dánsky spôsob a Hold my Hand, Drž ma za ruku.

     The European Commission 's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

    • Vesmír.Človek.Inteligencia. Exteriér v Goetheho inštitúte

     Študenti momentálne pracujú na ich väčšom spoločnom projekte, v rámci ktorého navštívili interaktívnu výstavu Goetheho inštitútu Vesmír.Človek.Inteligencia. Formou obrázkov, filmov a výskumných projektov prezentuje výstava veľké záhady ľudstva, úspechy vedeckého myslenia, a nabáda k zamysleniu sa nad vedecky a spoločensky relevantnými témami. Najviac sa zamerali na tému vesmíru a umelej inteligencie. Okrem nových poznatkov pracovali aj na precvičení jazykových zručností z nemeckého jazyka. Na záver slnečného dňa nechýbala ani dobrá a zaslúžená zmrzlina :).

    • Návšteva tvorivej dielne Fablab

    • V rámci zamerania sa na technický a kreatívny smer navštívili naši študenti tvorivú dielňu Fablab. Stretli sa v nej s technológiami 21. storočia, akými sú 3D tlačiarne, vinyl cuttery, laserové vyrezávače a programy pre modelovanie vecí od výmyslu sveta. Mnohé z nich si mohli sami vyskúšať a bližšie spoznať prácu s týmito zariadeniami. Zároveň majú príležitosť prísť s vlastným nápadom, ktorý si tam naprogramujú a rovno aj vyrobia. Veríme, že aj táto skúsenosť im rozšíri ich obzory a zručnosti. Tešíme sa na ich nápady!

    • Nové logo školy FELIX

     Felix sa rozrastá - z jednej malej školy na sídlisku sa z nás stala sieť základných škôl v piatich slovenských mestách, gymnázia a centra voľného času. Toto a tiež isté limity pôvodného loga viedli k tomu, že meníme našu vizuálnu identitu.

     Zmena loga je náročný proces a budeme teda istý čas v prechodnej fáze, keď už niekde bude logo nové a niekde ešte staré. Čaká nás zmena web stránok, tabulí na fasáde, označovania v priestoroch školy, reklamných predmetov... Je toho dosť a preto sa to nedá urobiť zo dňa na deň. Ale bude to stáť za to.

     Veríme, že sa vám nové logo páči a tešíte sa spolu s nami na to, ako bude Felix v novom šate vyzerať.

     Peter Halák

     Alexandra Planková

    • Adaptačný pobyt našich gymnazistov

    • Naši gymnazisti začali školský rok na adaptačnom pobyte v Lošonci. Hrajú futbal, bedminton, veľa sa rozprávajú, pýtajú a rozmýšľajú, spoznávajú okolie ale hlavne seba. Podľa ich triednej učiteľky Maťky, sú to vraj tí najlepší gymnazisti na svete. Prajeme im, aby im táto pozitívna energia, súdržnosť a chuť po spoznávaní vydržala počas celého štúdia.

    • Gymnazisti zažili aj ochutnávku zo smeru technického

     Našich študentov čakala umelá inteligencia, aplikovaná informatika a mechatronika. Ocitli sa v dielni, v ktorej mohli vidieť rôzne moderné technológie, napr. 3D tlačiareň. Naučili sa, čo všetko sa ukrýva pod slovom mechatronika. Na príkladoch z reálneho sveta (pandémia, cukrovka, segway, auto) si ukázali fungovanie a riadenie systémov z technického sveta.

     Zaoberali sa aj konkrétnym problémom s riadením otáčok motora, ktorý si aj prakticky ukázali. Študenti sami navrhli riešenie riadenia otáčok a podarilo sa im ho zrealizovať. Nakoniec sa dozvedeli o tom, ako možno začať pracovať s týmito modernými technológiami aj v mladom veku

    • Aj takéto sú hodiny Umenia a kultúry našich gymnazistov

    • Vedeli ste, že prvý koncert v Moyzesovej sieni zaznel až v roku 1929 napriek tomu, že budova stojí už od roku 1913? Na aké účely slúžila v minulosti? Ktoré známe osobnosti v nej už koncertovali?

     Nielen odpovede na tieto otázky, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácií sa naši gymnazisti dozvedeli o Moyzesovej sieni, pretože dostali možnosť spoznať ju na vlastnej koži. Objavovali zákulisie a videli sieň z uhlov, ktoré by ako obyčajní diváci na koncerte nevideli. Učiteľ Dodi im predstavil zasadací poriadok orchestra a vysvetlil prácu dirigenta. Zistili, že taký orchester má nielen jedného koncertného majstra, ale dvoch a už budú vedieť, kto je vedúca sekunda. Na záver si sami spravili malý komorný koncert, na ktorom chlapci predviedli svoj talent hry na bicích

    • Deň otvorených dverí 8.12.2021 o 18:00 - online

     Záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na ONLINE stretnutie - Deň otvorených dverí

     Návštevníci nášho DOD, 8.12.2021 od 18:00 budú mať príležitosť rozhovoru so zakladateľmi gymnázia, jeho učiteľmi aj premiérovými študentmi.

     Prosím zaregistrujte sa na DOD tu: Registrácia na DOD gymnázia Felix, 8.12.2021

     Po registrácii Vám vopred pošleme link na online stretntie DOD a ďalšie informácie.

     Tešíme sa na vás.

    • Prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

    • Vitajte! Zaujala Vás naša ponuka? Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdete v sekcii "O škole" na karte "Prijímačky". Tu nájdete krátke videá: 1. PREDSTAVENIE GYMNÁZIA RIADITEĽKOU ŠKOLY, 2. VIDEO-VIZITKA NAŠICH ŠTUDENTOV a 3. AKO VIDIA NAŠE GYMNÁZIUM UČITELIA. Tešíme sa na stretnutie s Vami, veríme, že už samotné prijímacie konanie bude pre Vás zaujímavým a pozitívnym zážitkom. Držíme palce.

    • Covid opatrenia v škole po jarných prázdninách

     • kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v rámci kolektívu v triede

     - ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.

     Títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2.

      

     • individuálna izolácia

     - je obmedzenie pohybu osôb ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19

     - do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19

     •  karanténa žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy

     Žiak, ktorý bol mimo školy v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, 2 dni pred potvrdením pozitivity tejto osoby alebo objavením prvých klinických príznakov, nastupuje do 5-dňovej karantény a nenavštevuje školu ani školské zariadenie.

      

     • rúška/respirátor

     Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.  

      

     Rúška sú povinné:

     - na chodbách a v spoločných priestoroch, a na vyučovaní, kde dochádza k premiešavaniu žiakov z viacerých tried  

     - v rannom a poobednom škd

      

     Rúška sú nepovinné, ale odporúčané: 

     - počas vyučovacieho procesu v kolektíve jednej triedy

      

     Nosenie respirátorov FFP2 po izolácii: 

     - povinne 5 dní po jej ukončení, žiaci v škole a školskom zariadení respirátor môžu nahradiť rúškom, avšak dôrazne odporúčame nosiť žiakom respirátor

      

     • Informáciu o pozitívnom výsledku testu na covid ochorenie dieťaťa naďalej nahlasujte na mail: alexandra.plankova@skolafelix.sk, v kópii triednemu učiteľovi
    • Nástup žiakov do školy 10. januára 2022

    • Dobrý deň, milí rodičia,

     dovoľte, aby som Vám v mene kolektívu školy FELIX popriala pokojnejší rok 2022, plný lásky, zdravia a rodinnej pohody a pracovných úspechov.

      

     Od pondelka 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov stredných škôl, avšak  budú platiť prísne protiepidemické opatrenia.  

     Rodičom veľmi odporúčame, aby svoje deti otestovali ešte pred nástupom do školy a tieto testy opakovali dvakrát týždenne. 

     Ak sa vyskytne pozitívny prípad, hláste to prosím bezpodmienečne mne ako riaditeľke školy - alexandra.plankova@skolafelix.sk . 

      

     • Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú  rúška naďalej povinné  pre všetkých žiakov na stredných školách v celom objekte školy.
     • Pri nástupe žiakov do školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti,
     • a to v písomnej forme alebo elektronicky:

      - v prílohe máte tlačivo, ktoré môžete vypísať a žiak ho ráno pri nástupe do školy odovzdá TU

      - vyplnenie tlačiva v EduPage /Vyhlásenie o bezpríznakovosti/

     • Školy sa budú opäť  riadiť manuálom "Školský semafor". 

     - školy by sa plošne zatvárať nemali

     - v prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ

     - rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť regionálny hygienik /napr. pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb/

     Školský semafor  https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

     • TV bude zatiaľ realizovaná iba v exteriéri, ak to počasie umožní. 
     • Príchod do školy.

     Prosíme, aby príchod žiakov do školy bol v čase od 8.00 do 8.15 hod.. Po rannom filtri idú žiaci ku svojim šatňovým skrinkám, a následne idú priamo do tried.

     • Od pondelka 10. januára od 12.00 hod. si budete môcť vyzdvihnúť Ag samotesty na recepcii školy.  

     Od pondelka spúšťame 6. kolo distribúcie antigénových samotestov, o ktoré môžete požiadať prostredníctvom akcie zverejnenej 

     v Edupage od 7.1. od 8.00 hod. do 9.1. do 18.00 hod. 

      

     Veríme, že každý z vás vykročil do nového roka tou správnou nohou, plný elánu, sily a chuti plniť svoje sny.
     Želáme vám, aby nový rok bol pre vás lepší, krajší, pokojnejší a hlavne zdravší. 

    • Ako vidia rozbeh nášho gymnázia učitelia? Pozrite si sami: