• Gymnazisti zažili aj ochutnávku zo smeru technického

    • Našich študentov čakala umelá inteligencia, aplikovaná informatika a mechatronika. Ocitli sa v dielni, v ktorej mohli vidieť rôzne moderné technológie, napr. 3D tlačiareň. Naučili sa, čo všetko sa ukrýva pod slovom mechatronika. Na príkladoch z reálneho sveta (pandémia, cukrovka, segway, auto) si ukázali fungovanie a riadenie systémov z technického sveta.

     Zaoberali sa aj konkrétnym problémom s riadením otáčok motora, ktorý si aj prakticky ukázali. Študenti sami navrhli riešenie riadenia otáčok a podarilo sa im ho zrealizovať. Nakoniec sa dozvedeli o tom, ako možno začať pracovať s týmito modernými technológiami aj v mladom veku

    • Aj takéto sú hodiny Umenia a kultúry našich gymnazistov

     Vedeli ste, že prvý koncert v Moyzesovej sieni zaznel až v roku 1929 napriek tomu, že budova stojí už od roku 1913? Na aké účely slúžila v minulosti? Ktoré známe osobnosti v nej už koncertovali?

     Nielen odpovede na tieto otázky, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácií sa naši gymnazisti dozvedeli o Moyzesovej sieni, pretože dostali možnosť spoznať ju na vlastnej koži. Objavovali zákulisie a videli sieň z uhlov, ktoré by ako obyčajní diváci na koncerte nevideli. Učiteľ Dodi im predstavil zasadací poriadok orchestra a vysvetlil prácu dirigenta. Zistili, že taký orchester má nielen jedného koncertného majstra, ale dvoch a už budú vedieť, kto je vedúca sekunda. Na záver si sami spravili malý komorný koncert, na ktorom chlapci predviedli svoj talent hry na bicích

    • Deň otvorených dverí 8.12.2021 o 18:00 - online

    • Záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na ONLINE stretnutie - Deň otvorených dverí

     Návštevníci nášho DOD, 8.12.2021 od 18:00 budú mať príležitosť rozhovoru so zakladateľmi gymnázia, jeho učiteľmi aj premiérovými študentmi.

     Prosím zaregistrujte sa na DOD tu: Registrácia na DOD gymnázia Felix, 8.12.2021

     Po registrácii Vám vopred pošleme link na online stretntie DOD a ďalšie informácie.

     Tešíme sa na vás.

    • Prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

     Vitajte! Zaujala Vás naša ponuka? Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdete v sekcii "O škole" na karte "Prijímačky". Tu nájdete krátke videá: 1. PREDSTAVENIE GYMNÁZIA RIADITEĽKOU ŠKOLY, 2. VIDEO-VIZITKA NAŠICH ŠTUDENTOV a 3. AKO VIDIA NAŠE GYMNÁZIUM UČITELIA. Tešíme sa na stretnutie s Vami, veríme, že už samotné prijímacie konanie bude pre Vás zaujímavým a pozitívnym zážitkom. Držíme palce.

    • Covid opatrenia v škole po jarných prázdninách

     • kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v rámci kolektívu v triede

     - ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.

     Títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2.

      

     • individuálna izolácia

     - je obmedzenie pohybu osôb ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19

     - do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19

     •  karanténa žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy

     Žiak, ktorý bol mimo školy v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, 2 dni pred potvrdením pozitivity tejto osoby alebo objavením prvých klinických príznakov, nastupuje do 5-dňovej karantény a nenavštevuje školu ani školské zariadenie.

      

     • rúška/respirátor

     Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.  

      

     Rúška sú povinné:

     - na chodbách a v spoločných priestoroch, a na vyučovaní, kde dochádza k premiešavaniu žiakov z viacerých tried  

     - v rannom a poobednom škd

      

     Rúška sú nepovinné, ale odporúčané: 

     - počas vyučovacieho procesu v kolektíve jednej triedy

      

     Nosenie respirátorov FFP2 po izolácii: 

     - povinne 5 dní po jej ukončení, žiaci v škole a školskom zariadení respirátor môžu nahradiť rúškom, avšak dôrazne odporúčame nosiť žiakom respirátor

      

     • Informáciu o pozitívnom výsledku testu na covid ochorenie dieťaťa naďalej nahlasujte na mail: alexandra.plankova@skolafelix.sk, v kópii triednemu učiteľovi
    • Nástup žiakov do školy 10. januára 2022

     Dobrý deň, milí rodičia,

     dovoľte, aby som Vám v mene kolektívu školy FELIX popriala pokojnejší rok 2022, plný lásky, zdravia a rodinnej pohody a pracovných úspechov.

      

     Od pondelka 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov stredných škôl, avšak  budú platiť prísne protiepidemické opatrenia.  

     Rodičom veľmi odporúčame, aby svoje deti otestovali ešte pred nástupom do školy a tieto testy opakovali dvakrát týždenne. 

     Ak sa vyskytne pozitívny prípad, hláste to prosím bezpodmienečne mne ako riaditeľke školy - alexandra.plankova@skolafelix.sk . 

      

     • Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú  rúška naďalej povinné  pre všetkých žiakov na stredných školách v celom objekte školy.
     • Pri nástupe žiakov do školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti,
     • a to v písomnej forme alebo elektronicky:

      - v prílohe máte tlačivo, ktoré môžete vypísať a žiak ho ráno pri nástupe do školy odovzdá TU

      - vyplnenie tlačiva v EduPage /Vyhlásenie o bezpríznakovosti/

     • Školy sa budú opäť  riadiť manuálom "Školský semafor". 

     - školy by sa plošne zatvárať nemali

     - v prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ

     - rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť regionálny hygienik /napr. pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb/

     Školský semafor  https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

     • TV bude zatiaľ realizovaná iba v exteriéri, ak to počasie umožní. 
     • Príchod do školy.

     Prosíme, aby príchod žiakov do školy bol v čase od 8.00 do 8.15 hod.. Po rannom filtri idú žiaci ku svojim šatňovým skrinkám, a následne idú priamo do tried.

     • Od pondelka 10. januára od 12.00 hod. si budete môcť vyzdvihnúť Ag samotesty na recepcii školy.  

     Od pondelka spúšťame 6. kolo distribúcie antigénových samotestov, o ktoré môžete požiadať prostredníctvom akcie zverejnenej 

     v Edupage od 7.1. od 8.00 hod. do 9.1. do 18.00 hod. 

      

     Veríme, že každý z vás vykročil do nového roka tou správnou nohou, plný elánu, sily a chuti plniť svoje sny.
     Želáme vám, aby nový rok bol pre vás lepší, krajší, pokojnejší a hlavne zdravší. 

    • Ako vidia rozbeh nášho gymnázia učitelia? Pozrite si sami: