• Laboratórne cvičenie na Prírodovedeckej fakulte UK

    • Tesne pred blížiacimi sa letnými prázdninami stihli naši prváci absolvovať posledné laboratórne cvičenie v tomto školskom roku na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK. Témou cvičení bola chromatografia.

     Tešíme sa na spoluprácu s PRIF UK aj budúci školský rok.

    • Exkurzia v Erste bank, Viedeň

     Prváci a druháci boli na exkurzii vo Viedni. Najprv si pozreli zámok Belvedere, potom sa presunuli do spoločnosti Erste, kde absolvovali workshop o finančnej gramotnosti. Dozvedeli sa cenné informácie, ktoré študentom pomôžu pri riadení ich vlastných financií.

    • Trestnoprávna zodpovednosť

    • Tento týždeň sa gymnazisti zúčastnili prednášky spojenej s besedou  o „Trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých".  Žiaci zistili rozdiel medzi zločinom, trestným činom a priestupkom a o uložení trestov a výchovných opatrení pre mladistvých. 

     Skúsená  policajná preventistka odpovedala našim študentom dôkladným vysvetlením a konkrétnymi príkladmi z praxe.  Z prednášky odchádzali študenti s novými informáciami o trestnom práve, ktoré môžu byť pre nich v budúcnosti prospešné.

    • Predstavenie SND pod názvom "Čaute!"

     Činohra SND pripravila projekt pre študentov stredných škôl pod názvom Čaute! Reflektuje v ňom tému starostlivosti o duševné zdravie a prevenciu. 

     Sme radi, že dnes mali možnosť vidieť toto predstavenie naši študenti prvého ročníka. 

     Inscenácia trvala jednu vyučovaciu hodinu a následne prebiehala diskusia študentov s odborníkmi na túto tému.

    • Exkurzia v CPLDZ

    • Naši prváci v stredu navštívili Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ), kde sa oboznámili s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako preventívnej, tak aj liečebnej v oblasti duševných porúch spôsobených užívaním psychoaktívnych látok. Na záver mali možnosť nahliadnuť do priestorov detoxifikačného oddelenia CPLDZ.

     Veríme, že tento preventívny program, ktorý naši študenti absolvovali, ich utvrdí v presvedčení, že lepšie je chorobám predchádzať ako ich neskôr liečiť. 

    • Nový školský rok začneme v nových priestoroch.

     Oznamujeme vám, že od 1.9.2024 nás nájdete na novej adrese Karloveská 64, Bratislava(budova Iuventy). Tešíme sa, že v nových priestoroch budeme pokračovaťv odovzdávaní vysokokvalitných vzdelávacích skúseností nielen terajším, ale aj novým študentom.

    • Odborná prednáška o kyberšikane

    • Naši gymnazisti absolvovali odbornú prednášku o kyberšikane, IT bezpečnosti a IT kriminalite s p. Jaroslavom Osterom, zakladajúcim členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti a aktuálnym predsedom OZ Preventista.

    • Simulované študentské voľby prezidenta 2024

     Naši gymnazisti sa zapojili do simulovaných Študentských volieb prezidenta 2024. Voliť mohli študetni s vekom 15 alebo viac rokov.

    • Exkurzia v elektrárni Jaslovské Bohunice

    • Naši druháci a tretiaci sa s príchodom prvých teplých jarných lúčov vybrali na zaujímavú exkurziu do elektrárne Jaslovské Bohunice. Do skutočného reaktora sme sa síce pozrieť nemohli, no v informačnom centre mali pre nás nachystané množstvo modelov a exponátov z prostredia elektrárne. Študenti sa dozvedeli ako funguje elektráreň, koľko emisií CO2 pri výrobe vzniká, čo sa nachádza v chladiarenských vežiach, typických pre naše elektrárne ako aj to čo sa deje s jadrovým odpadom a ako vyzerá jadrové palivo.

    • Hodina deťom

     Naši gymnazisti sa v uliciach Bratislavy zúčastnili charitatívnej zbierky Hodina deťom. Podarilo sa im vyzbierať krásnych 660 eur. Ďakujeme, že podporili dobrú myšlienku a urobili dobrý skutok na pomoc jednorodičom.

    • Nové mikroskopy

    • Vďaka novým mikroskopom budú môcť naši gymnazisti pozorovať rastlinné pletivá, živočíšne tkanivá alebo mikroorganizmy teraz ešte detailnejšie.  Na objekt si môžu posvietiť vďaka integrovanému svetlu. Ocenia aj zabudovaný fotoaparát, ktorý umožňuje fotiť pozorované objekty. Súčasťou tohto mikroskopu je tiež kamera. 

    • Prednáška o investovaní a sporení

     Naši gymnazisti v rámci predmetu Základy ekonómie absolvovali prednášku o investovaní a sporení s RNDr. Mironom Zelinom, CSc., uznávaným odborníkom na správu majetku a investovanie.

     Sme radi, že študenti viedli živú diskusiu a že ich táto téma zaujala.

    • Deň otvorených dverí

    • Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať prezenčne v Elokovanom pracovisku Školy Felix na Tematínskej 10 (v budove Paneurópskej vysokej školy) v Bratislave - Petržalke dňa 27.2.2024 o 16:30 hod.

      Počas dňa otvorených dverí sa dozviete viac o našom gymnáziu a bude čas aj na Vaše otázky. Program bude trvať cca 1,5 hodiny. 

      Na deň otvorených dverí je potrebné sa vopred prihlásiť najneskôr do 20.2.2024 prostredníctvom nasledovného formulára

    • Vianočné trhy a prezentácia projektu Erasmus+ Active

     Milí rodičia a priatelia školy,
      

     radi by sme Vás pozvali na spoločné Vianočné trhy všetkých našich pobočiek a súčasne na multiplikačné podujatie vrámci projektu Erasmus+ Active, ktoré sa uskutočnia v stredu 13.12.2023 na pobočke Krásnohorská.
      

     PROGRAM

     15.00 - 16.00 hod. Prezentácia projektu 
      Erasmus+ Active

     Cieľom multiplikačného podujatia je predstaviť zámer projektu Erasmus+ Active, prezentovať
     niektoré práce študentov a opísať výstupy projektu. Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie

     študentov o falošných správach, dezinformáciách a dezinformáciách, ktoré sa vyskytujú na internete, 

     v sociálnych médiách a na hlavných platformách.

      

     od 16.00 hod. Vianočné trhy


     Počas novembra a decembra deti usilovne pracovali na svojich výrobkoch na vianočných dielničkách. 

     A práve na týchto trhoch budú mať možnosť ich odprezentovať spolu s vedúcimi dielničiek. O peniazoch, ktoré

     deti získajú ich predajom (po odpočítaní nákladov), následne v triedach rozhodnú, na aké dobročinné účely poputujú.
     Príďte podporiť deti alebo si len vychutnať vianočnú atmosféru. Pre všetkých bude pripravené aj občerstvenie.

     Odporúčame priniesť si drobné na kúpu výrobkov a hrnček na vianočný punč.

     Tešíme sa na Vás.

    • Týždeň vedy a techniky na UKF

    • V prvú novembrovú stredu sa prváci gymnazisti vybrali na exkurziu do Nitry. V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Katedre germanistiky a romanistiky na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnil interaktívny workshop k reáliám nemecky hovoriacich krajín na tému nemecká hudba. Workshop viedol lektor z Nemecka spolu so študentmi z katedry. Prezentáciou vybranej hudobnej skladby, ktorá bola prepojená s rôznymi aktivitami našich žiakov, čítaním aj videom, žiaci reflektovali motívy, obrazy a poslanie piesne. Vyskúšali si tvorbu dialógov aj kvíz o nemeckej hudbe, pri tom sa dobre zabavili a získali nové poznatky z oblasti reálií nemecky hovoriacich krajín.

    • Návšteva Matfyzu

     Študenti FMFI UK (budúci učitelia) si pre našich prvákov pripravili odborné výstupy a experimenty, ktoré si mohli vyskúšať na vlastnej koži. Gymnazisti sa zapájali a zažili niekoľko prekvapivých momentov. Vedeli ste, že zväzok kľúčov a penová loptička dopadajú na zem naraz?

     Na otočnom disku si vyskúšali meniť svoj moment zotrvačnosti a pozorovali, ako to mení rýchlosť ich otáčania. Hrali sa aj s ťažiskom telies a hľadali ťažisko nepravidelných predmetov. Taktiež modelovali zrážky dvoch alebo viacerých telies. Na základe experimentov vyvodzovali závery, o ktorých ďalej diskutovali.

     Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

    • Týždeň kultúry na gymnáziu

    • V treťom októbrovom týždni privítali všetky tri triedy vzácnu hereckú návštevu - Lukáša Latináka, ktorý ich previedol svojimi skúsenosťami s povinným čítaním a slovenskou poéziou, pričom nechýbali praktické ukážky. Odzneli diela ako Svätopluk, Žltá Ľalia, Morho!, Marína, Detvan či Hájnikova žena

     Druháci strávili stredajší večer v Slovenskom národnom divadle v spoločnosti Macbetha a videli jednu z najslávnejších tragédií o lákavom, no zhubnom pokušení získať absolútnu moc, vďaka ktorej človek všetko stratí

     Tretiaci žijú na hodinách literatúry v období realizmu, a preto sa jeden nedeľný večer vybrali do SND na jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry - Vojna a mier. Inscenácia im okrem umeleckého zážitku vykreslila aj obraz vtedajšej spoločnosti a obdobie napoleonských vojen.

     #viackulturydoskol

    • Návšteva lužných lesov v Národnom parku Donau-Auen

     Naši gymnazisti v stredu 4.10. spoznávali typický ekosystém lužných lesov v Národnom parku Donau-Auen Jedinečnosť parku spočíva v bohatom výskyte biotopov, ktoré vznikali vďaka častým poklesom a vzostupom vodnej hladiny v tomto území. Zážitkom bolo vidieť pôvodné dunajské druhy rýb, vrátane niekoľkometrovej vyzy veľkej a tiež inú flóru a faunu typickú pre lužný les.

     Zároveň si študenti mohli rozšíriť nemeckú slovnú zásobu v danej téme a zažiť autenticky nemecky hovoriace prostredie

    • Študentské voľby

    • V stredu 20.9. sa naše gymnaziálne triedy na niekoľko hodín premenili na volebné miestnosti.

     V simulovaných študentských voľbách do NR SR mali študenti možnosť odovzdať svoj hlas jednej z kandidujúcich politických strán, o ktorých si najprv pozreli krátke reportáže. Po predložení občianskeho preukazu volebnej komisii dostali hlasovací lístok, za plentou vložili papier s názvom politickej strany do obálky a svoj hlas vhodili do urny v zalepenej obálke. Takto si vyskúšali volebný proces a oboznámili sa s jeho priebehom.

     Sme zvedaví ako voľby dopadli. A vy?

     #studentskevolby2023

     PS: Ďakujeme našim druhákom za iniciatívu a organizáciu tejto akcie

    • Adaptačná víkendovka 2023/2024

     Prváci a druháci odštartovali školský rok na adaptačnom pobyte v krásnom prostredí Suchej nad Parnou. Prvý a druhý deň strávili zoznamovacími aktivitami.

     Večer absolvovali slávnostnú imatrikuláciu.