• Leighton Pountney
     • Leighton Pountney

     • 14.03.2023 19:45
     • Leighton Pountney je kvalifikovaným učiteľom dizajnu a technológie. Vyštudoval PGCE (Postgraduate certificate in education) na University of Greenwich, svoje prvé roky učil na školách v Londýne, kde mal to šťastie pracovať v najmodernejších dizajnérskych a technologických dielňach so štandardnými strojmi a softvérovými programami.

       

     • Leighton Pountney je kvalifikovaným učiteľom dizajnu a technológie. Vyštudoval PGCE (Postgraduate certificate in education) na University of Greenwich, svoje prvé roky učil na školách v Londýne, kde mal to šťastie pracovať v najmodernejších dizajnérskych a technologických dielňach so štandardnými strojmi a softvérovými programami.

      Na hodinách Ergonómie a dizajnu, ktoré naša škola ponúka, sa zameriavam na iteratívny proces navrhovania a ergonómiu produktu. Dizajn si vyžaduje vizuálne komunikačné zručnosti pre koncepčnú fázu projektu a zručnosti CAD/CAM (počítačom podporovaný dizajn a počítačom podporovaná výroba) pre neskoršie fázy projektu. Hlavným cieľom predmetu je zostaviť miniatúrne portfóliá prác každého študenta, kde preukáže schopnosť používať technické kreslenie, porozumenie vizuálnej komunikácii a základné zručnosti v CAD/CAM.

       

     • Naspäť na zoznam článkov