• Nahlasovanie pozitivity

      • V prípade pozitívneho výsledku na covid ochorenie Vášho dieťaťa, prosíme o zaslanie komplexnejšej   informácie, a to:

       • meno a priezvisko žiaka
       • trieda
       • posledný deň v škole
       • dátum objavenia príznakov
       • dátum odberu biologickej vzorky
       • dátum výsledku testu

        

       Informácie je potrebné zaslať na mailovú adresu: alexandra.plankova@skolafelix.sk