• Charakter je dôležitejší ako vedomosti

     • Felix rozvíja charakter žiakov nielen počas vyučovania, ale aj podporou študentov na aktivitách ako mentoring pre mladších žiakov, dobrovoľníctvo, vlastný verejnoprospešný projekt, práca na individuálnych výzvach a pod.
     • Piliere gymnázia Felix

     • - Kvalitné všeobecné a jazykové vzdelanie
      - Možnosť výberu z dvoch odborných zameraní
      - Základy ekonómie a podnikania
      - Dôraz na praktické osvojenie si vedomostí
      - Socioklíma na škole napomáhajúca výchove šťastných osobností
      - Charakterové vzdelávanie
     • Kvalitné vzdelanie
      • Kvalitné vzdelanie
      • Všeobecné a jazykové
     • Rôzne predmety z dvoch odvetví
      • Rôzne predmety z dvoch odvetví
      • Technici a kreatívci
     • Praktické
      • Praktické
      • osvojenie vedomostí
     • Charakterové
      • Charakterové
      • vzdelávanie
     • Po základných školách Felix, ktoré sú už v piatich slovenských mestách, sme v roku 2021 otvorili aj prvé Gymnázium Felix. Rovnako je založené na objavovaní a kultúre školy, ktorá študentom pomôže vyrásť na šťastných, charakterných a úspešných dospelých ľudí.

       

      Študenti nie sú pamäťové karty na ukladanie celého doterajšieho ľudského poznania. U nás majú príležitosť hľadať, robiť chyby, bádať a chápať  svet okolo nás v súvislostiach. A tiež sa naučia sami ten svet vytvárať.

     • Felix pomáha študentom získať zručnosti a vedomosti potrebné na vysokú školu. A tým, ktorí sa po maturite rozhodnú ísť rovno do praxe, umožní nadobudnúť znalosti a skúsenosti vo vybranom zameraní.

      Odborné predmety tvoria približne pätinu celkovej časovej dotácie pre všetky predmety. Študenti oboch zameraní majú aj jeden spoločný odborný predmet, na ktorom si osvoja základy ekonómie a podnikania.

      Súčasťou štúdia je aj niekoľko týždňová odborná prax vo vybranej firme alebo organizácii.

   • Študenti si môžu počas 1. ročníka vybrať jedno z dvoch smerovaní:

     • Technici
     • Nasledujúce tri roky majú predmety ako robotika, elektrotechnika, programovanie, logistika a pod.
     • Kreatívci
     • Absolvujú predmety ako marketing, žurnalistika, grafický dizajn, fotografia a pod.
     • Charakter je dôležitejší

      ako vedomosti

       

      Felix rozvíja osobnosť a charakter žiakov nielen počas vyučovania, ale aj podporou študentov v rozvíjajúcich aktivitách v oblasti kultúry, spoločenského a verejného života, a tiež v oblasti služby a humanity ako sú napr. mentoring pre mladších žiakov, dobrovoľníctvo, vlastný verejnoprospešný projekt, práca na individuálnych výzvach a pod.

     • Piliere gymnázia
      Felix

       

      • Kvalitné všeobecné a jazykové vzdelanie
      • Možnosť výberu z dvoch odborných zameraní
      • Základy ekonómie a podnikania
      • Dôraz na praktické osvojenie si vedomostí
      • Socioklíma na škole napomáhajúca výchove šťastných osobností
      • Charakterové vzdelávanie
     • Komu je Gymnázium Felix určené

       

      Gymnázium Felix je otvorené všetkým, ktorí chcú byť súčasťou tímu proaktívnych študentov, priateľov života naplno, ktorí nevnímajú gymnázium iba ako prípravu na vysokoškolské štúdium, ale ako časopriestor, v ktorom dostanú príležitosti na individuálny rast, sebarealizáciu, kvalitné vzťahy a tú najlepšiu výbavu pre život v dospelosti – charakter, zručnosti, múdrosť a skúsenosti.

     • O nás

     • Felix je sieť základných škôl, gymnázia a centra voľného času. Aktuálne sú základné školy Felix v piatich slovenských mestách - Bratislava, Trnava, Žilina, Liptovský Mikuláš a Košice. Spoločným cieľom všetkých našich škôl je poskytovať modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych, aktívnych a šťastných detí. Absolventi školy vedia kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám.

      Naše gymnázium je špecifické tým, že okrem všeobecného vzdelania a prípravy na vysokú školu majú študenti aj odborné predmety a prax. Odborné predmety si vyberajú z dvoch smerov – technický a kreatívny. Študenti pre nás nie sú pamäťové karty na ukladanie celého doterajšieho ľudského poznania. U nás majú príležitosť bádať, robiť chyby a chápať  svet v súvislostiach. A tiež sa naučia sami ten svet vytvárať.

      Aktuálne prevádzkujeme jedno CVČ Felix v Bratislave. Okrem štandardných krúžkov ako napr. keramika, angličtina či futbal organizujeme pre deti aj diskusie s rôznymi odborníkmi a vzdelávacie semináre pre rodičov. Záleží nám na budovaní komunity detí a ich rodičov, preto sa pravidelne stretávame na rôznych podujatiach ako hranie spoločenských hier, turistika či kreatívne dielne.

       

       

     • Chcem vedieť viac