• Erasmus+

     •  

       

      Naša škola je známa aj mimo hraníc Slovenska. Vďaka svojmu vzdelávaciemu programu a úspechom sme žiadaným partnerom v rámci Erasmus+ projektov zameraných na tvorbu a implementáciu inovatívnych vzdelávacích nástrojov a metodík, osobite v oblastiach, ktoré sú svojou závažnosťou alebo aktuálnosťou nedostatočne spracované v národných vzdelávacích programoch štátov EÚ.
      Trvanie projektu:  09. 2019 – 08. 2022.

      Ciele projektu:

      • Zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností žiakov v oblasti empatie, a to aj v oblasti podnikania.
      • Podporovať zavádzanie nových inovatívnych metodík s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávacích inštitúcií, najmä škôl a verejných subjektov.
      • Posilniť politické reformy na národnej úrovni a podporiť modernizáciu vzdelávania, najmä prostredníctvom šírenia inovatívnych prístupov. Na to žiaci potrebujú širokú škálu zručností vrátane sociálnych a emocionálnych zručností (napr. empatia, sebestačnosť a spolupráca).
      • Posilniť podnikavosť.

       

      Link na krátku videovizitku a pozvánku:  https://www.youtube.com/watch?v=xRcqIDSitA8

       

      Link na web projektu:  https://www.empathy4children.com/home

       

      Link na fb projektu:   https://www.facebook.com/Empathy4Children

       

      Aktuálny stav:  Na záver to NAJlepšie, projekt vyvrcholí slávnostným Multipying event formou

                                  vernisáže a prezentácie na našej škole, 29.6.2022 od 14:00.

       

       

       

      Výstava a prezentácia na Súkromnej základnej škole FELIX Bratislava

      Erasmus+ Výstava a prezentácia na Súkromnej základnej škole FELIX Bratislava - Obrázok 1

      Súkromná základná škola FELIX v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava organizuje v stredu 29. júna o 14:00 v priestoroch našej školy prezentáciu úspešne realizovaného Erasmus+ projektu “Empathy for Children”, Empatia pre deti. Podujatie bude mať formu výstavy a krátkej prezentácie výsledkov projektu Empatia pre deti, na ktorom sa naša škola podieľala v uplynulých dvoch rokoch. Na stretnutí vystúpi medzinárodne uznávaná pedagogička, psychologička a autorka Iben Sandahl. Výstava je otvoreným podujatím a všetci záujemci sú vítaní.

       

      V ten istý deň sa uskutoční medzinárodné projektové stretnutie Erasmus+ projektu Empatia pre deti pod vedením Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava, na ktorom sa zúčastnia partneri projektu zo Súkromnej základnej školy FELIX Bratislava, Infomedia Formazione Ferrara (Taliansko), ECECE Klagenfurt (Rakúsko) a Inštitútu za Raziskave v Razvoj Utrip Zavod (Slovinsko). Partneri projektu sa zúčastnia aj na výstave v škole Felix. 

       

      Tieto podujatia predstavujú záver projektu Erasmus+ Empatia pre deti, v ktorom bol vytvorený súbor edukačných nástrojov a metodického sprievodcu, ktoré umožňujú úspešnú implementácii inovatívnych metodík Iben Sandahl na školskej aj (medzi)národnej úrovni.

       

      Súbor edukačných nástrojov bol vyvinutý v spolupráci s Iben Sandahl. Texty Iben Sandahlovej (www.ibensandahl.com) boli publikované vo Vanity Fair, Huffington Post, The Wall Street Journal, The Washington Post, Psychology Today, The Greater Good Science Center Berkley a vo všetkých dánskych národných novinách.  Jej kniha: The Danish Way of Parenting, Dánsky spôsob rodičovstva (čo vedia najšťastnejší ľudia na svete o výchove sebavedomých a schopných detí) bola preložená do 31 jazykov.  Iben Sandahlová je tiež autorkou knihy Play - the Danish Way, Hrajte sa na dánsky spôsob a Hold my Hand, Drž ma za ruku.

       

       

      Erasmus+ Výstava a prezentácia na Súkromnej základnej škole FELIX Bratislava - Obrázok 2

      The European Commission 's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

       

      Erasmus+ Výstava a prezentácia na Súkromnej základnej škole FELIX Bratislava - Obrázok 3

       

       

       

       

       

       

      Participants

      1. Slovakia: Sukromna Zakladna Skola Felix

      2. Slovakia: The Municipality of Bratislava

      3. Austria: European Centre of Entrepreneurship Competence & Excellence

      4. Slovenia: The Utrip Research and Development Institute

      5. Italy: Infomedia

       

      Participants should arrange their own means of transport and accommodation during their stay in Bratislava. Felix Sukromna Zakladna Skola Felix will be more than happy to provide support and make recommendations regarding accommodation.  

       

      Venues 

      1. Transnational Meetings at the Municipality of Bratislava

      2. Multiplier event at Felix Sukromna Zakladna Skola

       Tuesday 28th June 2022

       

       

       

       

       

      Programme of Events

       

      13:45


      participants meet in front of the Presidential Palace before walking to the meeting venue at Uršulínska 6, Bratislava (12 minutes by foot)

       

      14:00 – 15:00

      First of the transnational meetings

      Welcome of participants and introductions

      Project status and presentation by Alessandro Zeppelli

       

      15:00 – 16:00

      Review of intellectual outputs

      Partner responsibilities in the conclusion of the project

      Assessment data - where we stand so far, problems and solutions

       

      16:00 – 16:30

      Coffee break

        

      16:30 – 18:00

      Discussion on intellectual output 1 – The toolkit

      Collate content for guidelines

      Presenting evidence – social media, Facebook and so on

       

      18:00 – 19:00

      A guided tour of Bratislava’s Old Town culminating in a meal in a restaurant to be arranged.

       Wednesday  29th June 2022

       

      Programme of Events

       

       

      09:30

      Meet at the municipality of Bratislava as on the previous day.

       

      09:30 – 10:40

      Discussion on intellectual Output 2 - The guidelines

       

      10:40 – 11:00

      Coffee break

       

      11:00 – 12:00

      Dissemination and discussion on final report

       

      12:00 – 13:30

      Lunch at Zylinder Café and Restaurant which is 400 m (5 minutes) from the venue

      13:30

      Transport to Felix Skola for multiplier event

       

      14:00 – 16:00

      Multiplier Event at Felix Skola

      An exhibition of work and information regarding the E4C project

       

      16:00

      Workshop and presentation